Det er bestyrelsen, der har den formelle indflydelse og det formelle ansvar, bestyrelsen er også arbejdsgiver for personalet. Forældrenes indflydelse på de overodnede principper og retningslinjer, går gennem de 3 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.

Valg til bestyrelsen foregår i andet kvartal hvert år.

Vi lægger i børnehaven vægt på, at forældreamarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt.

I kan som forældre altid henvende jer til en pædagog / lederen hvis I føler et behov for en snak om jeres barn, vi er altid parate til en forældrekonsultation på forældres forespørgsel. Omvendt vil personalet altid tidligst muligt rette henvendelse til forældrene, hvis der opstår tvivl eller bekymring om et barns trivsel og/eller udvikling

Vi bestræber os på, at informere via forældretavlen om hvad der er foregået / skal foregå i institutionens dagligdag. 

Vi afholder forældrekaffe et antalt gange i løbet af året. Der informeres i nyhedsbrevet eller/og på tavlen

Der afholdes 1-2  forældrearr.  årligt.

Der afholdes Bedsteforældredag årligt 

Der udsendes Nyhedsbreve på mail ca hver anden måned, andre informationer udsendes løbende på mail.