På denne side kan du læse vores pædagogiske læreplan med beskrivelse af de seks temaer; Barnets personlige udvikling, Barnets sociale kompetencer, Barnets sproglige udvikling, Krop og bevægelse, Natur og naturfænomener og kultur og kulturelle udtryksformer.

Den pædagogiske læreplan indeholder også børnehavens formål, Børnehavens læringssyn, Børnehavens arbejde med Børnemiljø, Inklussion, børn med særlige behov og integration.

Til sidst i læreplanen er det beskrevet hvordan vi arbejder med dokumentation.

På denne side kan du også læse om vores fokusområde og indsatsområde, samt om paradigmeskifte 2,0

Fokusområde 17-18

I dette dokument kan du læse om vores fokusområde for 17-18 Dannelse - Klar parat til livet i og efter børnehaven

Afrunding af fokusområde 16-17 Trivsel

Her kan du læse referat fra forældremødet 10. maj 17 vedr. afslutning/afrunding af fokusområdet. Mål og rammer for arbejdet kan du læse længere nede på siden: Fokusområde 16-17

Børnemiljø 2016

Her kan du se hvordan børnene har besvaret spørgsmålene i vores seneste børnemiljøvurdering. Det er kun børn født i 11 og 12 der er blevet spurgt, og der var 3 ubesvarede.

Læreplan 2016

Fokusområde 16-17

I dette dokument kan du læse om hvilket fokusområde og indsatsområde vi arbejder med

Paradigmeskifte 2,0

I dette dokument kan du læse, hvordan vi arbejder med udsatte børn og deres forældre