På denne side kan du læse de forskellige rapporter som vi får i forbindelse med det lovpligtige tilsyn fra Esbjerg kommune, Legeplads eftersyn mm.

Vi har d. 22.2.2017 haft risikobaseret tilsyn fra arbejdstilsynet. De fandt ingen arbejdsmiljøproblemer og vi fik derfor en grøn smiley Smiler stort

Uanmeldt tilsyn Sankt Nikolaj den 9. august 2017

Her kan du læse rapporten fra et uanmeldt tilsyn d. 9.8. Som du kan se i rapporten var der 3 små opmærksomhedspunkter på vores legeplads, de er alle 3 bragt i orden med det samme!

Tilsynsrapport - Sankt Nikolaj Private Børnehave - dec 2016

30.11.2015 - Sankt Nikolaj Privat Børnehave - tilsynsrapport

De to første sider er dagtilbuds rapport som er udfaldet af tilsynet. De sidste to sider er vores egen beskrivelse af børnehaven i forbindelse med tilsynet.
Se iøvrigt nedenstående

Kommentarer til indsatsområderne fra tilsynet.

Den officielle indgang til hjemmesiden er sikret. 

Den pædagogiske læreplan er klar, og kan læses under menuen pædagogik.

Hjemmesiden er under udarbejdelse, og vil være helt klar med alle de forlangte data SENEST d. 1.5.16. 

Gulve i børnehaven: Bestyrelsen har en aftale med udlejer om at gulvene i børnehaven skiftes i 2016

Der er taget hånd om de ricisi der er påtalt på legepladsen

 

Legepladsrapport 2015

De punkter i rapporten som udgør sikkerheds risiko, er alle taget hånd om. Se nedenstående.

Forklaring til legepladsrapport 2015

Foto 1 og 2: røret er skåret over så det ikke overskrider max længden mere.

Foto 3 og 4: Der er sat vinkeljern øverst over spidsen af taget, så der ikke kan sætte sig noget i klemme.

Foto 5, 6 og 7: Fodboldmålet er fjernet fra legepladsen