Hvem sidder i Bestyrelsen

Børnehavens bestyrelse består af:

  • 3 repræsentanter valgt af forældrene for to år af gangen, med et års forskydning.
  • 2 repræsentanter udpeget af menighedsrådet for Sankt Nikolaj Kirke i Esbjerg, for 2 år af gangen, med et års forskydning.
  • 1 repræsentant for fastansatte medarbejdere
  • 2 suppleanter valgt af forældrene for et år af gangen
  • Lederen af børnehaven deltager i møderne, som sekræter for bestyrelsen.
  • 2 medlemmer udpeget af den katolske kirke i Esbjerg 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter valg har fundet sted.

Pt. har bestyrelsen følgende medlemmer:

Formand for bestyrelsen Juliana Jonsdottir Tlf. 31441724 mail: julgud@hotmail.com

Næstformand Ina Lørup Petterson Tlf. 21165010 mail: inalorup@ofir.dk 

Lars Toft Tlf. 61711425 mail: elisaoglars@gmail.com 

Udpeget af den katolske kirkes meninghedsråd: Agnieszka Jankowski Tlf. 28896631 mail: aga@bbsyd.dk  

 

Børnehavens Vedtægter

Referat fra forældremøde 230516

Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 4.10.16

Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 8.8.16

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.06.2016

Referat af den 04.04.2016

Bestyrelsesmøde

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16.2.16