På legepladsen

Optagelse i børnehaven

Da vi er en privat børnehave, sker opskrivning til en plads ved henvendelse til børnehaven. Du er velkommen til at henvende dig personligt på adressen, vi viser dig gerne rundt, eller du kan ringe på tlf. 26 84 31 45 og få en snak med leder Anne de Renouard.

Økonomi og opskrivning

Sankt Nikolaj Børnehave er en non-profit, privat selvejende børnehave, som drives efter § 19 stk. 5 i Lov om Dagtilbud. Optagelse i børnehaven sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog vil søskende nyde fortrin.

For at kunne yde den service vi ønsker at tilbyde, er forældrebetalingen 100 kr. mere end den til enhver tid gældende takst for en kommunal institution, 2017 takst: 1658 kr. Såfremt der indskrives børn fra andre kommuner der yder mindre tilskud reguleres forskellen i forældrebetalingen.

Opskrivning på vores venteliste sker ved at udfylde opskrivningsblanketten som du finder nedenfor og maile den til sktnikolajbh@outlook.dk. Du er også velkommen til at aflevere den personligt i børnehaven.

Tidligst muligt inden start, vil du pr. mail modtage tilbud om plads. Du har 1 uge til at bestemme dig for om du vil modtage pladsen og aflevere en underskrevet indmeldelsesblanket. 

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Esbjerg kommunes dagtilbud. Skema til ansøgning om friplads kan hentes på Esbjerg kommunes hjemmeside. 

Forældrene kan opsige institutionspladsen med 2 måneders skriftlig varsel til den 1. i måneden. Udmeldelsesblanket udleveres i børnehaven. 

 

 

Opskrivningsblanket til venteliste

Denne blanket skal bruges til opskrivning på vores venteliste. Den underskrevne blanket sendes på mail til sktnikolajbh@outlook.dk

Indmeldelsesblanket Sankt Nikolaj Private Børnehave

Denne blanket bruges ved indmeldelse af barn i børnehaven, efter modtagelse af tilbud om plads. Blanketten udfyldes og underskrives og sendes på mail til sktnikolajbh@outlook.dk